• Učiteľský zápisník A6
  • Učiteľský zápisník A6
  • Učiteľský zápisník A6
  • Učiteľský zápisník A6

Popis

Obsahuje 128 strán v členení : Štátne sviatky, Rozvrh hodín, Porady, Charakteristika triedy, Klasifikácia žiaka (trieda, predmet), Telefónny zoznam, Poznámky, Internet, Prehľadné kalenáre aktuálneho a nasledujúceho roku. Potlač a liniatúra je prispôsobená charakteru stránky. Väzba V9, rozmery 105 x 148 mm.
Načítanie...