Kontaktné informácie

Veľkoobchod so školskými a kancelárskymi potrebami

Veľkoobchodná prevádzka a korešpondenčná adresa:

ARKA, a.s.
Turbínová 1
83104 Bratislava

Sídlo a fakturačné údaje:

ARKA, a.s.
Palatínova 15
945 01 Komárno
Slovenská republika
                                                                             

IČO: 36523496
DIČ: 2020158613
IČ DPH: SK2020158613

OR Nitra, Oddiel: Sa, Vložka: 10028/N

Bankové spojenie

Tatra Banka
Bankové spojenie: 2627024072/1100
IBAN: SK69 1100 0000 0026 2702 4072
SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 2 492 778 88
E-mail: arka@arka.sk

Načítanie...