Popis

Dvojriadkové etiketovacie kliešte s 20-timi číselnými znakmi - 10 číselných znakov v hornom riadku a 10 číselných znakov v dolnom riadku.
Načítanie...